sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 Stingray Studio

Finančný dar

Čo vďaka vašej podpore dokážeme?

5€ – zabezpečíte stravu na poldenný workshop pre jedného účastníka v našom vzdelávacom centre

10€ – zabezpečíte priemerné cestovné náklady verejnou dopravou na jednu cestu pre nášho lektora

50€ – ubytovanie počas víkendovej vzdelávacej školy zameranej na budovanie jemných zručností

100€ – hodnota jedného víkendového vzdelávacieho kurzu pre jedného účastníka s refundáciou cestovných nákladov, ubytovania a stravy

500€ – zabezpečíte komplexnú realizáciu víkendového kurzu kdekoľvek v prírode na Slovensku pre skupinu 10 osôb

Vážime si každý dar, ktorý dostaneme. Najcennejšia je pre nás pravidelná podpora.

Ďakujeme!

Môžete nás podporiť jednorazovým darom alebo pravidelným príspevkom cez trvalý platobný príkaz z Vášho účtu.

● Číslo bankového účtu IBAN: SK3583300000002501154066

● BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX (Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky)

● Variabilný symbol: 422

Poznámka: Do správy pre prijímateľa pri bankovom prevode prosím uveďte vaše meno a priezvisko a že ide o dar pre I4A

Ak potrebujete vystaviť darovaciu zmluvu, kontaktujte nás na info@i4a.sk alebo na mobilnom čísle +421 907 409 793