sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 Stingray Studio

Lektori

Interní lektori

JUDr. Daniela Čičkánová, PhD., LL.M.

● advokátka, v praxi sa zameriava najmä na ochranu osobných údajov, pracovné právo, obchodné právo, správne právo, ochranu spotrebiteľa, ochranu osobnosti, rodinné právo a právo hospodárskej súťaže

● doktorka občianskeho práva so zameraním na ochranu súkromia v kontexte modernej doby

● vyštudovala University of Amsterdam v Holandsku so zameraním na Európske súkromné právo a Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave

● pravidelne publikuje v odborných vedeckých časopisoch

Mgr. Peter Tuleja

● zakladateľ spoločnosti Camelot Production s.r.o.

● vyštudovaný právnik Univerzity Komenského v Bratislave a skúsený programátor vyvíjajúci počítačové hry a softvéry pre USA

● odborník na dane, odvody, poistné a finančné vzťahy a kryptomeny

● pôsobil ako senior konzultant jednej zo štyroch najväčších poradenských spoločností na Slovensku – PricewaterhouseCoopers

Mgr. Pavol Krajči

● partner a manažér spoločnosti A4A – Agency 4 Academy

● reprezentant Slovenska na medzinárodnom finále súťaže Jessup v USA

● zakladateľ prvého modelového zasadnutia OSN na Slovensku na univerzitnej úrovni – SlovakMUN oceneného generálnym tajomníkom OSN

● pôsobil ako liaison officer holandských ministrov a viceprezidenta ECB na Slovensku počas slovenského predsedníctva v rade EÚ

● vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave a Islandskej univerzite v Reykjavíku

Mgr. Romana Fridriková

● právnička Kancelárie verejného ochrancu práv so zameraním na hospodárske, sociálne, kultúrne práva a práva národnostných menšín

● vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave a absolvovala študijné pobyty na Viedenskej univerzite vo Viedni a na Univerzite Martina Luthera v Halle

● pôsobila na Veľvyslanectve SR vo Viedni, ako styčná dôstojníčka v rámci SK PRES 2016, ale aj v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva

● reprezentantka Slovenska na medzinárodnej súťaži Jessup v USA a organizátorka Letnej školy medzinárodného práva

Mgr. Anton Gazarek

● interný doktorand európskych štúdií a politík na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, vyštudoval s vyznamenaním na Metropolitnej univerzite v Prahe, Európskej univerzite Viadrina vo Frankfurte a na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave

● odborník na kritické myslenie, šírenie dezinformácií a to aj v kontexte radikalizácie spoločnosti a voľby extrému zo strany mladých ľudí

● manažér startupu so skúsenosťami z podnikateľského prostredia na Slovensku

● pôsobil v CzechTrade Vienna – Česká národná agentúra na podporu obchodu Ministerstva Priemyslu a Obchodu pri Veľvyslanectve Českej Republiky vo Viedni

Bc. Tomáš Petrek

● business konzultant spoločnosti Tesidy (konzultačné služby)

● odborník na budovanie identity značky, obchodnú a marketingovú stratégiu, optimalizáciu portfólia služieb, medzinárodné expanzie

● skúsený manažér v oblasti profesionálneho poradenstva procesov riadenia zmien, vyjednávania a výkonu strategických rozhodnutí pre vrcholový manažment

● pôsobil ako Global Product Marketing Specialist pre spoločnosť Mettler Toledo v Zürichu

● dlhoročne sa venuje vedeniu vzdelávacích workshopov na konferenciách v Európe v rámci medzinárodnej organizácie IAESTE

Ondřej „Andrey“ Kovařík

● kreatívny riaditeľ nekonvenčnej oceňovanej módnej značky ANDREY

● jeho odevné kúsky boli prezentované vo videu na NOTFILMFESTIVALe v Taliansku, ale aj v Cannes a na festivale La Jola v Los Angeles

● o tvorbu sa zaujímali už aj viaceré médiá, pravidelný účastník výstav v Bratislave a v okolitých štátoch

Hosťujúci lektori

JUDr. Žofia Tulejová Bódi, PhD.

● partnerka a právna expertka spoločnosti A4A – Agency 4 Academy, s.r.o.

● odborníčka na verejné obstarávanie a doktorka správneho práva

● skúsená projektová manažérka a teamleaderka

● pôsobila ako právnička v Slovenskej sporiteľni a Sberbank

● absolvovala štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave a na Viedenskej Univerzite vo Viedni

Mgr. Jana Šmelková, PhD.

● asistentka rektora Univerzity Komenského v Bratislave, doktorka obchodného a finančného práva, poradkyňa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS)

● odborníčka na európsky a slovenský kvalifikačný rámec, zvyšovanie kvalifikácií a kompetencie správnych orgánov so zameraním na vzdelávanie mladých ľudí

● niekdajšia predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl a prezidentka Európskeho združenia študentov práva (ELSA) Bratislava

● skúsená manažérka a organizátorka kultúrnych a spoločenských podujatí

Mgr. Ivana Hapčová

● skúsená projektová a finančná manažérka projektov financovaných z EÚ fondov

● absolventka strategického a marketingového manažmentu Fakulty managementu UK v Bratislave

● špecialistka na diplomatický protokol, spoločenskú etiketu a pravidlá správania sa

● organizátorka úspešných kultúrnych, spoločenských a charitatívnych podujatí

Ing. Radka Kurčíková

● junior softvérová developerka spoločnosti Raiffeisen na Slovensku

● odborníčka na štatistické metódy v ekonómii, modelačné a dimenzionálne modely v SAPe, vizualizáciu meta a big data, ale aj prácu v knižniciach Pandas, Numpy, Statsmodel, Sklearn, Matplotlib či Seaborn v jazyku Python

● pôsobila ako odborníčka na outsourcovanie IT technológií a vývoj umelej inteligencie

● absolventka Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

Mgr. Zuzana Holdová

● projektová manažérka zodpovedná za implementáciu projektov financovaných z EÚ fondov

● absolventka aplikovanej ekonómie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

 ● odborníčka na prácu s balíčkom Office, predovšetkým tabuľkovým editorom Excel a simulačnými softvérmi

● pôsobila ako servisná poradkyňa v Tatra Banke