sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 Stingray Studio

Pre školy

Ak vás zaujíma zoznam našich kurzov, stačí nás len kontaktovať  a dohodnúť si termín, miesto a rozsah výučby.

Naši lektori sú profesionáli zvyknutí pracovať s rôznymi skupinami mládeže. Väčšina tém je jednoducho prispôsobiteľných vedomostnej a skúsenostnej úrovni publika. Odporúčame však kurzy absolvovať najmä vyšším ročníkom stredoškolákov a ktorémukoľvek ročníku vysokoškolákov.

Vďaka spolufinancovaniu z prostriedkov EÚ nám navyše nemusíte za workshop či prednášku platiť. Všetky náklady znášame my. 

V závislosti od náročnosti témy je vhodné prispôsobiť aj časový rámec. 

Rozsah aj obsah prednášky je možné si dohodnúť. Na niektoré témy treba času viac, iné zhltnú času menej. Všeobecne však platí, čo sa nestihlo v stanovenom čase, je možné si doplniť vďaka interaktívnemu elearningu, ku ktorému majú frekventanti prístup. Prednášky sú vhodné aj pre väčšie skupiny, no je potrebné pamätať, že viac frekventantov znamená nižšiu interaktivitu a menšiu mieru zvýšenia kvalifikácie. Ak je ale predsa záujem vysoký, vieme na miesto vyslať aj viacerých lektorov, ktorí s účastníkmi pracujú v menších skupinkách.

Workshop by mal byť obsiahlejší (napr. kritické myslenie, leadership, sebaprezentácia, daňové a účtovnícke minimum, podnikanie, finančná gramotnosť & kryptomeny a pod.). Workshopy sú vhodné pre skupiny do 15 žiakov a sú vysokointeraktívne. Žiaci či študenti sú detailnejšie oboznámení s problematikou a výsledkom sú komplexné znalosti z témy, ktoré si môžu ďalej rozvíjať prostredníctvom e-learningu.

Víkendové školy sú dlhšou a najinteraktívnejšou ako aj kvalifikačne najprepracovanejšou formou našich kurzov. Participantom vieme poskytnúť ubytovanie a stravu v školiacom stredisku. Počas víkendu (od piatku do nedele) sa im venujú lektori a to aj na individuálnej báze, preberajú sa praktické príklady a účastníci si odnášajú komplexné znalosti, certifikát a motiváciu pracovať na sebe ďalej (napr. letná škola kreatívneho šitia, jesenná škola verejného obstarávania, zimná škola soft skills a pod.).

Najdlhšou formou (5-7 dní) vzdelávania sú letné „tábory“ či „školy“ organizované cez letné prázdniny. Náplň je vysoko flexibilná a so záujemcami sa vieme dohodnúť na skladbe dňa.

Kurzy vieme prispôsobiť na mieru, pravidelne a vhodne ich kombinovať po dohode s vami. Zoznam kurzov.