sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 Stingray Studio

O nás

I4A – Institute 4 Academy je občianske združenie, ktoré vzniklo ako prirodzené vyústenie jeho zakladateľov, v minulosti pôsobiacich v akademickej sfére, preklenúť problémy, ktoré sú v školstve alarmujúce a potrebujú komplexné riešenia.

V rámci našej činnosti sa primárne sústredíme na vzdelávanie mladých ľudí od 16 do 25 rokov, ktorí si uvedomujú, že to čo im dajú slovenské školy, spravidla nestačí na konkurenciou preplnený či miestami krízou skúšaný trh práce.

Našou víziou je priviesť mladé mysle k úspechu. Na to je potrebné nie len kvalitné vzdelanie, ale aj dostatočná kvalifikácia vo finančnej, právnej, pracovnej, podnikateľskej či účtovej a daňovej gramotnosti. Samotné vedomosti tvoria len malú časť úspechu. Je dôležité ich vedieť aplikovať v praxi, naši lektori preto simultánne vzdelávajú aj kurzy soft skills – kritické myslenie, leadership, sebaprezentácia, kurzy zamerané na verejnú správu a jej elektronizáciu, bontón a spoločenskú etiketu, ale aj ochranu súkromia a narábanie s GDPR, europeaizáciu a výhody EÚ ale aj umelecké kurzy zamerané na motoriku ako kreatívne šitie či dekompozícia oblečenia, umenie fotky a pod.

Komplexný zoznam kurzov si môžete pozrieť tu.