sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 Stingray Studio

sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

Cesta ku kvalitnému vzdelaniu...

O nás

I4A – Institute 4 Academy je občianske združenie, ktoré vzniklo ako prirodzené vyústenie jeho zakladateľov, v minulosti pôsobiacich v akademickej sfére, preklenúť problémy, ktoré sú v školstve alarmujúce a potrebujú komplexné riešenia.


V rámci našej činnosti sa primárne sústredíme na vzdelávanie mladých ľudí od 16 do 25 rokov, ktorí si uvedomujú, že to čo im dajú slovenské školy, spravidla nestačí na konkurenciou preplnený či miestami krízou skúšaný trh práce.


O nás

E-learning

Nestihli ste si zapísať počas workshopu? Zaujíma vás téma a chcete vedieť viac? Použite prihlasovacie údaje od našich lektorov a prihláste sa do e-learningu.


E-learning
sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

Ako nám môžete pomôcť?

Podporte nás

Naše aktivity môžeme realizovať vďaka podpore z Európskych fondov, členských príspevkov, darov jednotlivcov, ale aj podnikateľov. Budeme radi aj za vašu pomoc! Možností je veľa:


Podporte nás

E-learning

Nestihli ste si zapísať počas workshopu? Zaujíma vás téma a chcete vedieť viac? Použite prihlasovacie údaje od našich lektorov a prihláste sa do e-learningu.

E - L E A R N I N G

Partneri

Spolupracujeme s...

  • Agency 4 Academy
  • Asociácia, pre mládež, vedu a techniku
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Operačný program Ľudské zdroje
  • Európsky fond regionálneho rozvoja
  • Európsky sociálny fond
  • OP Efektívna verejná správa