sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 Stingray Studio

Nefinančná podpora

Dobrovoľníctvo

Ponúknite nám svoj čas a vedomosti. Potrebujeme pomoc nadšených lektorov a hosťujúcich lektorov v projekte Moderné vzdelávanie ako perspektíva mladých na uplatnenie v 21. storočí či odborných konzultantov v rámci projektu Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky, ktorý realizujeme v spolupráci s našim partnerom AMAVET (Asociácia pre mládež, vedu a techniku)

Hovorte o nás

Ak sa vám naše aktivity páčia a boli ste spokojní, hovorte to iným. Ak ste mali negatívnu skúsenosť alebo ste boli nespokojní, povedzte to nám. Ďakujeme za každú spätnú väzbu!

Zdieľajte

Fungujeme na našej dominantnej facebookovej stránke: https://facebook.com/agency4academy/

Ďakujeme!