sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 Stingray Studio

Podporte nás

Sme občianske združenie, ktoré inšpiruje k sebazdokonaľovaniu, sebauvedomeniu a zvyšovaniu vlastnej kvalifikácie. Venujeme sa vzdelávaniu, rozvoju osobnosti a podpore štúdia prírodovedných predmetov v spolupráci so špičkovými lektormi a partnermi z mládežníckych organizácií.

Nájdete nás v Bratislave, ale naši lektori pôsobia od Prešova, cez Rimavskú Sobotu, Zvolen, Čadcu, Nové Zámky až po Záhorie. Naše vzdelávacie centrum sa nachádza v bratislavskom Starom meste a okrem dvoch workshopových miestností máme k dispozícii aj harmonickú 400m2 záhradu ako oázu pokoja v strede hektického veľkomesta.

Ako nám môžete pomôcť?

Naše aktivity môžeme realizovať vďaka podpore z Európskych fondov, členských príspevkov, darov jednotlivcov, ale aj podnikateľov.

Budeme radi aj za vašu pomoc!

Možností je veľa:

Venujte nám finančný dar online

Ponuka pre firmy

Prenajmite si priestory vo vzdelávacom centre I4A v Bratislave

Venujte nám 2%

Nefinančná podpora

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú viesť druhých na ceste k úspechu.

Vaše I4A